Skip to content

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przekazujemy informacje o przetwarzaniu danych Klientów Virtual Planet:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych Klientów Virtual Planet jest firma: Tomasz Stróżyk, ul. Kartuska 36/5, 80-104 Gdańsk, NIP: 957 094 72 44.

Kontakt:
– e-mail: gdansk@virtualplanet.pl
– adres: Virtual Planet, ul. Chmielna 71/79, 80-748 Gdańsk.

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się droga poczty elektronicznej na adres: gdansk@virtualplanet.pl lub listownie: Virtual Planet, ul. Chmielna 71/79, 80-748 Gdańsk.

2. W serwisie www.virtualplanet.pl zbieramy następujące dane osobowe:

• imię i nazwisko Klienta

• adres poczty elektronicznej

Podczas korzystania z serwisu www.virtualplanet.pl niektóre dane Klientów są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora serwisu dla celów administracji systemu, dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych.

3. Virtual Planet przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

a) wykonanie umowy pomiędzy Virtual Planet, ul. Chmielna 71/79, 80-748 Gdańsk. a użytkownikiem serwisu – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik;

b) marketing produktów i usług Administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych w sposób zautomatyzowany), pomiary statystyczne – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane dotyczą;

c) przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności serwisu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) – uzasadniony interes Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości realizacji usług lub brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

Dane Klientów przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Virtual Planet jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Dane Klientów przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
• w przypadku udzielenia zgody– do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Klienta, ograniczających tę zgodę,
• w przypadku danych niezbędnych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
• w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

4. Odbiorcy Danych osobowych:

Dane osobowe przechowywane są na serwerze chronionym hasłem i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Podane przez Klientów informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

5. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Virtual Planet nie planuje takich działań w przyszłości.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
• prawo dostępu do własnych danych osobowych;
• prawo żądania usunięcia własnych danych osobowych;
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych;

• prawo do przenoszenia własnych danych osobowych. Klienci mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Virtual Planet przesłał dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe;

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W przypadku chęci wykreślenia danych osobowych z bazy, prosimy o kontakt osobisty lub drogą elektroniczną. Uprawniony pracownik dokonuje wykreślenia danych z bazy, co powoduje ich usunięcie. Od tej pory przestają one być wykorzystywane w kontaktach marketingowo-sprzedażowych.
Dane księgowe usunięte zostaną po terminie ustawowym, którego wymagają organy skarbowe do prowadzenia rozliczeń i działań kontrolnych.

7. Media społecznościowe

Wszystkie dane przechowywane są na serwerach portali Facebook i Instagram, i nie są przez Virtual Planet dodatkowo przetwarzane poza analizą odwiedzin, która ma charakter jedynie statystyczny. Klient niezainteresowany kontaktem ze strony Virtual Planet drogą poczty elektronicznej, może wystosować prośbę o wykreślenie z bazy mailingowej. Wykorzystanie mediów społecznościowych nie podlega tej procedurze, gdyż Virtual Planet nie ma wpływu na to, do kogo trafiają informacje, a obiegiem informacji zarządzają systemy tych mediów.

Facebook i Instagram

Na stronie www.virtualplanet.pl znajduje się zintegrowany plugin (wtyczka) portalu społecznościowego Facebook, 1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA. Analogicznie na stronie www.virtualplanet.pl znajduje się również zintegrowany plugin (wtyczka) portalu społecznościowego Instagram, LLC ATTN: ArbitrationOpt-out 1601 WillowRd. Menlo Park, CA 94025 , USA. Pluginy Facebooka i Instagrama znajdują się pod przyciskami znaczków Facebooka i Instagrama. Podczas odwiedzania serwisu www.virtualplanet.pl następuje automatyczne połączenie poprzez pluginy pomiędzy serwerem Facebooka i Instagrama, a przeglądarką internetową stosowaną w urządzeniu Klienta. Facebook i Instagram otrzymuje wówczas informację, pod jakim adresem IP Klient odwiedził serwis. Jeśli Klient kliknie na przycisk Facebooka lub Instagrama w czasie, kiedy jest zalogowany w swoim koncie na Facebooku lub Instagramie, to zawartość serwisu www.virtualplanet.pl może zostać podlinkowana do profilu Klienta. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach internetowych portali Facebook i Instagram.
Jeżeli Klient nie wyraża zgody na odnotowanie faktu odwiedzenia serwisu www.virtualplanet.pl powinien opuścić swoje konto w portalu społecznościowym.

8. Google Analytics

Serwis www.virtualplanet.pl korzysta z Google Analytics– usługi analizy oglądalności stron internetowych, udostępnianej przez firmę Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Firma Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce – jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z serwisu www.virtualplanet.pl użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

9. Ciasteczka (cookies)

Niektóre obszary serwisu www.virtualplanet.pl mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

10. Każdy Klient ma prawo kierować opinie, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres e-mail: gdansk@virtualplanet.pl