Skip to content

Sensoplastyka®

fabryka-zabawy
sensoplastyka

Sensoplastyka® to mnogość faktur, tekstur i cała paleta barw.

Naszym celem jest wspieranie rozwoju kompetencji intra i interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym. Materiały sensoryczne na zajęciach opierają się tylko na wykorzystaniu w 100% bezpiecznych produktów spożywczych. Dlatego Sensoplastyka® jest odpowiednia zarówno dla niemowląt ja i dzieci o wiele starszych. 
Sensoplastyka® wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym łatwiej nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.
zajęcia-sensoryczne

Podczas zajęć Sensoplastyka® wykorzystujemy materiały plastyczne, które uczestnicy samodzielnie przygotowują wyłącznie z produktów spożywczych. Dzięki temu mamy pewność, że użyte materiały są bezpieczne dla dzieci (zwracamy uwagę na alergie pokarmowe wśród uczestników).

Kolejną cechą zajęć jest “przemiana”. Dzieci mają okazję obserwować np. jak materiał, który jest suchy i sypki zmienia się w mokry i kleisty, a następnie w miękki i stały. Nabywają w ten sposób wiedzę na temat związków przyczynowo – skutkowych. Poznają sposoby przemiany jednych rzeczy w drugie i jednocześnie trenują kompetencję elastyczności i przystosowywania się do zmian.

Sensoplastyka® opiera się także na wykorzystaniu technik areterapeutycznych – wpływamy nie tylko na rozwój dzieci, ale dbamy też o własny rozwój i stan umysłu.

Sensoplastyka® to polisensoryczna, multikolorowa, wielozapachowa przestrzeń możliwości

Korzyści wynikające z udziału w zajęciach :

 • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej
 • wspieranie samodzielności
 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania
 • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów
 • wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń
 • wychodzenie ze schematów
 • poszukiwanie coraz to nowych rozwiązań
 • elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych
 • współdziałanie i wzajemna pomoc
 • wzmocnienie wiary we własne możliwości
sensoplastyka-dla-dzieci

Opiekunowie biorący udział w zajęciach mają przestrzeń na to, aby okazać swoim podopiecznym zaufanie, szacunek, dać im pole do eksploracji przestrzeni i stale zmieniających się w nim elementów. Dzięki tym działaniom wzmacniają wspólną więź łączącą ich z dziećmi. Dzieci natomiast nabierają poczucia bezpieczeństwa i zaufania do swoich opiekunów.

sensoplastyka-rumia

Dlaczego ważne jest rozwijanie kompetencji intra i interpersonalnych?

Osoby dojrzałe, które posiadają wysoki stopień kompetencji intra i interpersonalnych charakteryzuje:

 • wysoki stopień samoświadomości (uczuć, emocji, myśli)
 • konsekwencja i elastyczność w działaniu
 • silna motywacja wewnętrzna
 • wiara we własne możliwości
 • ukształtowany system wartości moralnych
 • umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi
 • elektywna praca w zespole
 • rozwiązywanie konfliktów
 • docenianie roli rozwoju osobistego
 • wysoki stopień adaptacji społecznej